เครื่องสไลด์เนื้อ หั่นเนื้อ หั่นขนมปัง


 • เครื่องตัดเนื้อ เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องหั่นหนังหมู
  ชื่อสินค้าเครื่องตัดเนื้อ รุ่น RS แบบมือหมุนใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสา...
  ราคาปกติ 2,400 บาท
  เหลือเพียง 1,900 บาท

 • เครื่องตัดเนื้อ เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องหั่นหนังหมู
  ชื่อสินค้า เครื่องตัดเนื้อ รุ่น RS แบบไฟฟ้า ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้อง...
  ราคาปกติ 3,900 บาท
  เหลือเพียง 3,400 บาท

 • เครื่องหั่นเนื้อขนาดเล็ก 1 ช่อง
  ชื่อสินค้าเครื่องหั่นเนื้อขนาดเล็ก 1 ช่องใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามาร...

 • เครื่องหั่นเนื้อขนาดเล็ก 2 ช่อง
  ชื่อสินค้าเครื่องหั่นเนื้อขนาดเล็ก 1 ช่องใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามาร...

 • เครื่องตัดเนื้อ เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องหั่นหนังหมู
  ชื่อสินค้าเครื่องตัดเนื้อ DJQ-Aใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามารถใช้หั่นหน...
  เหลือเพียง 8,500 บาท

 • เครื่องตัดเนื้อ เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องหั่นหนังหมู
  ชื่อสินค้า เครื่องตัดเนื้อ QX-A ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการ สามารถใช...

 • เครื่องตัดเนื้อ เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องหั่นหนังหมู
  เครื่องตัดเนื้อ AG-C6ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการ สามารถใช้หั่นหนังหมูไ...

 • เครื่องหั่นขนมปัง
  ชื่อสินค้าเครื่องหั่นขนมปังปอนด์ใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามารถใช้หั่นห...
  เหลือเพียง 21,500 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อแบบมือโยก
  ชื่อสินค้าเครื่องสไลด์เนื้อ แบบมือโยกใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามารถหั่...

 • เครื่องสใลด์เนื้อไฟฟ้าแบบครัวเรือน 6 นิ้ว
  ชื่อสินค้า เครื่องสใลด์เนื้อไฟฟ้าแบบครัวเรือน 6 นิ้ว ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบ...
  เหลือเพียง 2,300 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อ 8 นิ้ว เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์ไก่
  ชื่อสินค้าเครื่องสไลด์เนื้อ 8 นิ้วใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามารถหั่นเน...
  เหลือเพียง 10,900 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อ 10 นิ้ว เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์ไก่
  ชื่อสินค้าเครื่องสไลด์เนื้อ 10 นิ้วใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการสามารถหั่นเ...
  เหลือเพียง 11,900 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อ 12 นิ้ว เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์ไก่
  ชื่อสินค้า เครื่องสไลด์เนื้อ 12 นิ้ว ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้องการ สาม...
  เหลือเพียง 15,900 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อ 10 นิ้ว
  ชื่อสินค้า เครื่องสไลด์เนื้อ 10 นิ้ว แบบออโต้ ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้...
  เหลือเพียง 29,000 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อ 12 นิ้ว ออโต้
  ชื่อสินค้า เครื่องสไลด์เนื้อ 12 นิ้ว แบบออโต้ ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้...
  เหลือเพียง 35,000 บาท

 • เครื่องสไลด์เนื้อ 14 นิ้ว Auto
  ชื่อสินค้า เครื่องสไลด์เนื้อ 14 นิ้ว แบบออโต้ ใช้สำหรับ ใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯ ใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต้...

 • เครื่องสไลด์เนื้ออโต้ 14 นิ้ว แบบตั้งพื้น
  ชื่อสินค้าเครื่องสไลด์เนื้อออโต้ 14 นิ้ว แบบตั้งพื้นใช้สำหรับใช้สำหรับสไลด์เนื้อ หมู ไก่ เหมาะสำหรับทำชาบู หมูกะทะ เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น ฯลฯใช้สำหรับสไลด์ผัก ผลไม้ ให้มีความบางตามต...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,397,773