• เครื่องตัดเนื้อรุ่น RS แบบมือหมุน-พาทำกิน PTKss
  1,900.00 ฿
 • เครื่องตัดเนื้อรุ่น RS แบบไฟฟ้า-พาทำกิน PTKss
  3,400.00 ฿
 • เครื่องตัดเนื้อ DJQ-A-พาทำกิน PTKss
  8,500.00 ฿
 • เครื่องตัดเนื้อ QX-A-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องตัดเนื้อ AG-C6-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿