โซเดียมอีริทอร์เบต , รีกัลเบส : Sodium Erythorbate

รหัสสินค้า : โซเดียมอีริทอร์เบต , รีกัลเบส : Sodium Erythorbate

ไม่พบสินค้า

ราคา

121.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โซเดียมอีริทอร์เบต , โซเดียมอิริทอร์เบต , รีกัลเบส : Sodium Erythorbate

แหล่งกำเนิด ประเทศ China

ชื่อทั่วไป  โซเดียมอีริทอร์เบต , โซเดียมอิริทอร์เบต , รีกัลเบส : Sodium Erythorbate

ประเภทอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร

ลักษณะสินค้า ผงผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี

สูตรทางเคมี   C₆H₇NaO₆   E-number คือ E316

การบรรจุและเก็บรักษา เก็บใส่ภาชนะปิดให้สนิทห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น


ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานโซเดียมอีริทอร์เบต

 •  ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ ปลา
 • ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • ผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้แปรรูป เช่น การดอง
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทแยม
 • เครื่องดื่มน้ำอัดลม
 • เครื่องดื่มน้ำผลไม้
 • เครื่องดื่มที่มีการหมัก เช่น เบียร์

 

หน้าที่การใช้งานโซเดียมอีริทอร์เบต 

 • เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแก่ผลิตภัณฑ์
 • รักษาสีและรสชาติของผลิตภัณฑ์
 • ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
 • รักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์
 • ยืดอายุการเก็บรักษา

 

ข้อมูลทั่วไปและการใช้งานโซเดียมอีริทอร์เบต

 • สามารถใช้ได้ทั้งในน้ำหมัก เพื่อหมักเนื้อทั้งชิ้นในการทำแฮม เบคอนและในเนื้อหมักเพื่อทำไส้กรอก แต่นิยมใช้ในการทำไส้กรอกมากกว่า เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีชมพูคงทนไปได้มากทีเดียว
 • ช่วยจำกัดไนไตรท์ส่วนเกิน และ ตรึงสี กันหืน 
 • ป้องกันการเกิดสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารอมะเร็งเพื่อให้ไนเทรตถูกรีดิวซ์ไปเป็นไนทริกออกไซด์(nitric oxide) ให้หมดไม่ตกต้าง ซึ่งจะเกิดเป็นไนโตรซามีน (nitrosamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (cacinogen)
 • พบว่าในการทำไส้กรอกพวกแฟรงค์เฟอเตอร์จะสามารถลดระยะเวลาลงไปได้ถึงหนึ่งในสาม เมื่อเติมโซเดียมอีริทอร์เบต สำหรับคุณสมบัติทางด้านการเป็นสารป้องกันการหืนของไขมัน ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเหม็นหืน และยังช่วยให้เนื้อที่หั่นเป็นแผ่นบางๆ สีไม่ซีดเมื่อสัมผัสกับแสงสว่างและอากาศอีกด้วย
 • โซเดียมอีริทอร์เบต (sodium erythorbate) เป็นเกลือโซเดียมของกรดอีริทอร์บิก (erythorbic acid) ซึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับกรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) หรือวิตามินซี (vitamin C) ผลิตได้จากน้ำตาลทราย (sucrose) ที่ได้จาก อ้อย หัวบีท หรือจากสตาร์ซ (starch)
 • อัตราส่วนผสมไม่เกิน 0.2 % หรือใส่ได้ไม่เกิน 2 กรัม ต่อน้ำหนักสินค้า 1 กิโลกรัม

 • #โซเดียมอีริทอร์เบต #โซเดียมอิริทอร์เบต #รีกัลเบส #Sodium #Erythorbate #SodiumErythorbate

สินค้ากลุ่มกันรา กันบูด กันเสีย