เครื่องเลื่อยกระดูก เลื่อยซี่โครง เลื่อยเนื้อแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง

"พาทำกิน พาทำขาย 

ทำกินได้ ทำขายรวย"


 • เครื่องตัดกระดูก แบบมือโยก
  ชื่อสินค้าเครื่องตัดกระดูก แบบมือโยกใช้สำหรับสามารถหั่นกระดูก ขาหมู เนื้อแช่แข็ง ปลาแช่แข็งต่างๆได้เหมาะกับร้านอาหาร ภัตตาคารโรงงาน ธูรกิจ SMEประโยชน์ใช้ตัดเนื้อหรือกระดูกที่แข็งทำ...

 • เครื่องตัดกระดูกแบบมือโยก เครื่องตัดเนื้อแช่แข็ง เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องตัดซี่โครง
  ชื่อสินค้าเครื่องตัดกระดูก แบบมือโยก รุ่น 01ใช้สำหรับสามารถหั่นกระดูก ขาหมู เนื้อแช่แข็ง ปลาแช่แข็งต่างๆได้เหมาะกับร้านอาหาร ภัตตาคารโรงงาน ธูรกิจ SMEประโยชน์ใช้ตัดเนื้อหรือกระดูกท...

 • เครื่องเลื่อยกระดูก เครื่องตัดเนื้อแช่แข็ง เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องตัดซี่โครง
  ชื่อสินค้า เครื่องเลื่อยกระดูก J210 ใช้สำหรับ สามารถหั่นกระดูก ขาหมู เนื้อแช่แข็ง ปลาแช่แข็งต่างๆได้ เหมาะกับ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงงาน ธูรกิจ SME ประโยชน์ ใช้ตัดเนื้อหรือกร...
  เหลือเพียง 21,000 บาท

 • เครื่องเลื่อยกระดูก เครื่องตัดเนื้อแช่แข็ง เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องตัดซี่โครง
  ชื่อสินค้า เครื่องเลื่อยกระดูก J-310 ใช้สำหรับ สามารถหั่นกระดูก ขาหมู เนื้อแช่แข็ง ปลาแช่แข็งต่างๆได้ เหมาะกับ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงงาน ธูรกิจ SME ประโยชน์ ใช้ตัดเนื้อหรือก...
  เหลือเพียง 29,000 บาท

 • เครื่องเลื่อยกระดูก ขนาดใหญ่
  ชื่อสินค้าเครื่องเลื่อยกระดูก ขนาดใหญ่ใช้สำหรับสามารถหั่นกระดูก ขาหมู เนื้อแช่แข็ง ปลาแช่แข็งต่างๆได้เหมาะกับร้านอาหาร ภัตตาคารโรงงาน ธูรกิจ SMEประโยชน์ใช้ตัดเนื้อหรือกระดูกที่แข็ง...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,396,645