เคล็ดลับ โรงงานผลิตเขาทำกันอย่างไร PTKss

Role Modeling หรือการเดินตามคนสำเร็จ

เพราะคนสำเร็จคือคนที่ทำ A,B Testing มามาก ล้มลุกคลุกคลานมามาก เห็นปัญหานับไม่ถ้วนและผ่านมันมานับไม่ถ้วนถ้าเทียบกับการทำอาหารก็คือ ถ้าจะทำอาหารสักจานหนึ่งให้มีรสชาติดี เรามักจะไปหาสูตรเด็ดของจ้าวต่างๆมาทำตาม แทนที่จะพยายามปรุงเองทีละขั้นตอนโดยที่ไม่รู้ และต้องลองปรับเปลี่ยนส่วนผสมไปเรื่อยๆอยู่แล้ว แน่นอนว่าการลองพยายามปรับปรุงเองทีละขั้นแล้วปรับไปเรื่อยๆ ก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกัน แต่การหาสูตรมาทำตามจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก ขนาดเชฟที่มีประสบการณ์เยอะยังต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งในการคิดค้นเมนูใหม่ แล้วคุณที่ไม่ได้มีประสบการณ์เท่าเชฟ จะต้องลองผิดลองถูกนานแค่ไหน กว่าจะได้อาหารรสเลิศมารับประทาน

 

Primary GMP (GMP ขั้นต้น) คืออะไร ??

มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผลิตอาหารอย่างไร ??

ตอบคือ

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อใช้บังคับกับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจําหน่ายซึ่งได้แก่กลุ่มอาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิดและกลุ่ม อาหารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมอาหารดังกล่าวที่จําหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคและที่ผลิตเพื่อจําหน่ายเป็น วัตถุดิบ เนื่องจากอาหารข้างต้นยังไม่ได้ถูกบังคับให้สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) หรือที่เรียกทั่วไปว่า GMP ทั่วไป ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้กับอาหาร 57 ประเภท สําหรับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารตาม Primary GMP จะได้รับ คืออาหารที่ผลิต สร้างความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสอดคล้องกับ กฎหมายไทย เพื่อส่งเสริมการค้าและเปิดตลาดจําหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ