สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการใหม่และเก่าควรรู้ PTKss

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ??

การตลาดออนไลน์ คือ การทำการตลาดทางช่องทางออนไลน์ เช่น การโฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. Search Engine Marketing คือการโฆษณาผ่านทาง Search Engine หรือโปรแกรมช่วยค้นหา เช่น  Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex.ru, DuckDuckGo, Ask.com โดยแบ่งออกเป็น SEO (การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับ) กับ PPC (การซื้อ Ads ให้เว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับที่ต้องการ)
  2. Social Marketing คือ การตลาดที่ทำผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
  3. Email Marketing คือ การตลาดที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย