กระป๋องพลาสติก พร้อมฝาดึง ใช้กับเครื่องปิดฝากระป๋องเท่านั้น