• เครื่องผสมอาหาร เครื่องคลุกอาหาร แบบ ไฟฟ้า-พาทำกิน PTKss
  9,000.00 ฿

   

 • เครื่องนวดแป้ง ZBJ-5-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 5 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร แกนนอน AG15-พาทำกิน PTKss
  11,000.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 5 ลิตร สีแดง-พาทำกิน PTKss
  4,900.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหารมัลติฟังก์ชั่น 7 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  5,900.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 10 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  11,900.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 15 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  13,900.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 20 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  15,900.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 30 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  22,000.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหารแบบฝาปิด 20 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหารแบบฝาปิด 30 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 50 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 60 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 80 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร 35-150 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร แบบหม้อหมุน ขนาด 20 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  21,000.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหาร แบบหม้อหมุน ขนาด 35 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • เครื่องผสมอาหารแบบใช้แก๊ส-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

   

 • โถผสมอาหาร 20 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  2,000.00 ฿

   

 • ตะกร้อตีไข่ เครื่องผสมอาหาร-พาทำกิน PTKss
  790.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • โถผสมอาหาร 30 ลิตร-พาทำกิน PTKss
  2,300.00 ฿