กระป๋องพลาสติก บรรจุสินค้าแห้งและน้ำ

กระป๋องพลาสติก บรรจุสินค้าแห้งและน้ำ 
มีหลายขนาด รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่

ทางไลน์ไอดี @ptkss.com • กระป๋องพลาสติก ฝา 65 ความจุ 145 ml ทรงกระบอก แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 65 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 145 มิลลิลิตรความสูง : 65 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 65 มิลลิเมต...
  ราคาปกติ 115 บาท
  เหลือเพียง 90 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 65 ความจุ 210 ml ทรงเหลี่ยม แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 65 มิลลิเมตร ความจุ 210 มิลลิลิตร ทรงเหลี่ยมใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 210 มิลลิลิตรความสูง : 69 มิ...
  ราคาปกติ 120 บาท
  เหลือเพียง 100 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 65 ความจุ 290 ml ทรงกระบอก แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 65 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 290 มิลลิลิตรความสูง : 105 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 65 มิลลิเม...
  ราคาปกติ 150 บาท
  เหลือเพียง 120 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 65 ความจุ 450 ml ทรงถังนม แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 65 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 450 มิลลิลิตรความสูง : 125 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 65 มิลลิเม...
  ราคาปกติ 170 บาท
  เหลือเพียง 150 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 83 ความจุ 230 ml แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 83 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 230 มิลลิลิตรความสูง : 59 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 83 มิลลิเมต...
  ราคาปกติ 150 บาท
  เหลือเพียง 120 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 65 ความจุ 375 ml ทรงถัง แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 65 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 375 มิลลิลิตรความสูง : 95 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 65 มิลลิเมต...
  ราคาปกติ 160 บาท
  เหลือเพียง 130 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 83 ความจุ 390 ml แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 83 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 390 มิลลิลิตรความสูง : 90 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 83 มิลลิเมต...
  ราคาปกติ 170 บาท
  เหลือเพียง 150 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 83 ความจุ 390 ml แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 83 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 590 มิลลิลิตรความสูง : 131 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 83 มิลลิเม...
  ราคาปกติ 190 บาท
  เหลือเพียง 170 บาท

 • กระป๋องพลาสติก ฝา 83 ความจุ 390 ml แพ็ค 10 กระป๋อง
  ชื่อสินค้ากระป๋องพลาสติก ขนาด 83 มิลลิเมตรใช้สำหรับบรรจุสินค้าสามารถบรรจุสินค้าที่มีน้ำได้ ไม่รั่วซึมรายละเอียดความจุ : 720 มิลลิลิตรความสูง : 157 มิลลิเมตรความกว้างฝา : 83 มิลลิเม...
  ราคาปกติ 259 บาท
  เหลือเพียง 200 บาท
Visitors: 377,256