ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงซิปล็อค

ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงซิปล็อค


 • ถุงซีลสุญญากาศ จีบข้าง ขนาด 500 กรัม
  ถุงซีลสูญญากาศ แบบจีบข้าง นิยมใช้กันอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม การแพ็คข้าว แพ็คถั่ว-ธัญพืช เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า อีกทั้งยัง สามารถเก็บรักษาข้าวให้ยาวนานขึ้น ปราศจากแมลง มด มอ...
  ราคาปกติ 129 บาท
  เหลือเพียง 110 บาท

 • ถุงซีลสุญญากาศ จีบข้าง ขนาด 1 กิโลกรัม
  ถุงซีลสูญญากาศ แบบจีบข้าง นิยมใช้กันอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม การแพ็คข้าว แพ็คถั่ว-ธัญพืช เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า อีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาข้าวให้ยาวนานขึ้น ปราศจากแมลง มด มอด...
  ราคาปกติ 219 บาท
  เหลือเพียง 190 บาท

 • ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 10x15 ซม.
  ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 10x15ซม เป็นถุงสำหรับซีลสูญญากาศ เป็นถุงใส สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจน มีขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ใช้ได้กับเครื่องซีลทุกประเภท สามารถซีลสูญญากาศสิน...
  ราคาปกติ 85 บาท
  เหลือเพียง 45 บาท

 • ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 15x22 ซม.
  ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 15x22ซมเป็นถุงสำหรับซีลสูญญากาศเป็นถุงใส สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจนมีขนาด 15 x 22 เซนติเมตรใช้ได้กับเครื่องซีลทุกประเภทสามารถซีลสูญญากาศสินค้าได้...
  ราคาปกติ 119 บาท
  เหลือเพียง 80 บาท

 • ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 18x25 ซม.
  ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 18x25ซมเป็นถุงสำหรับซีลสูญญากาศเป็นถุงใส สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจนมีขนาด 18 x 25 เซนติเมตรใช้ได้กับเครื่องซีลทุกประเภทสามารถซีลสูญญากาศสินค้าได้...
  ราคาปกติ 219 บาท
  เหลือเพียง 99 บาท

 • ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 25x35 ซม.
  ถุงซีลสุญญากาศ แบบซีล 3ด้าน ขนาด 25x35ซมเป็นถุงสำหรับซีลสูญญากาศเป็นถุงใส สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจนมีขนาด 25 x 35 เซนติเมตรใช้ได้กับเครื่องซีลทุกประเภทสามารถซีลสูญญากาศสินค้าได้...
  ราคาปกติ 290 บาท
  เหลือเพียง 165 บาท

 • ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน แบบม้วน 15x500ซม.เหมาะสำหรับการแพ็คข้าวสาร ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ อาหาร เป็นต้น www.ptkss.com
  /ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน แบบม้วน 15x500ซม. รายละเอียดสินค้า 1.ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน ความหนา 80 ไมครอน 2.ใช้สำหรับเครื่องซีลสุญญากาศ ขนาดเล็ก -ใหญ่ 3.ชนิดสินค้า ...
  ราคาปกติ 100 บาท
  เหลือเพียง 69 บาท

 • ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน 17x1000ซม.เหมาะสำหรับการแพ็คข้าวสาร ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ อาหาร เป็นต้น www.ptkss.com
  ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน 17x500ซม. รายละเอียดสินค้า 1.ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน ความหนา 80 ไมครอน 2.ใช้สำหรับเครื่องซีลสุญญากาศ ขนาดเล็ก -ใหญ่ 3.ชนิดสินค้า ปิดด้านข้...
  ราคาปกติ 120 บาท
  เหลือเพียง 75 บาท

 • ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน แบบม้วน 20x1000ซม.เหมาะสำหรับการแพ็คข้าวสาร ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ อาหาร เป็นต้น www.ptkss.com
  ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน 20x500ซม. รายละเอียดสินค้า 1.ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน ความหนา 80 ไมครอน 2.ใช้สำหรับเครื่องซีลสุญญากาศ ขนาดเล็ก -ใหญ่ 3.ชนิดสินค้า ปิดด้านข้...
  ราคาปกติ 130 บาท
  เหลือเพียง 89 บาท

 • ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน ขนาด 12x20cm
  ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน (แพ็คละ 50 ใบ) รายละเอียดสินค้า ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน ปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ สำหรับถุงสูญญากาศลายนูนเท่านั้น ถุงที่ทำจาก พลาสติก PA+...
  ราคาปกติ 129 บาท
  เหลือเพียง 99 บาท

 • ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน ขนาด 17x25cm
  ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน (แพ็คละ 50 ใบ)รายละเอียดสินค้าถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้านปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ สำหรับถุงสูญญากาศลายนูนเท่านั้นถุงที่ทำจาก พลาสติก PA+PEปลอ...
  ราคาปกติ 179 บาท
  เหลือเพียง 149 บาท

 • ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน ขนาด 22x30 cm
  ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน (แพ็คละ 50 ใบ)รายละเอียดสินค้าถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้านปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ สำหรับถุงสูญญากาศลายนูนเท่านั้นถุงที่ทำจาก พลาสติก PA+PEปลอ...
  ราคาปกติ 249 บาท
  เหลือเพียง 229 บาท

 • ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน ขนาด 25x35 cm
  ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน (แพ็คละ 50 ใบ) รายละเอียดสินค้า ถุงสุญญากาศลายนูน ซีล 3 ด้าน ปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ สำหรับถุงสูญญากาศลายนูนเท่านั้น ถุงที่ทำจาก พลาสติก PA+...
  ราคาปกติ 289 บาท
  เหลือเพียง 269 บาท

 • ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน แบบม้วน 28x1000ซม.เหมาะสำหรับการแพ็คข้าวสาร ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ อาหาร เป็นต้น www.ptkss.com
  ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน แบบม้วน 28x500ซม. รายละเอียดสินค้า 1.ถุงซีล ถุงแพ็คสุญญากาศ ถุงลายนูน ความหนา 80 ไมครอน 2.ใช้สำหรับเครื่องซีลสุญญากาศ ขนาดเล็ก -ใหญ่ 3.ชนิดสินค้า ป...
  ราคาปกติ 195 บาท
  เหลือเพียง 119 บาท

 • ถุงซิปล็อคตั้งได้ แพ็คละ 50 ใบ ขนาด 15x22 ซม.
  ถุงซิปล๊อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่น ขายแพ็คละ50ใบ รายละเอียดสินค้า ถุงซิปล็อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่น ปากถุง มีซิปล็อคมีรอยบากที่ปากถุง สะดวกต่อการฉีกปากถุง วัสดุ: PE / PET / Plast...
  ราคาปกติ 115 บาท
  เหลือเพียง 100 บาท

 • ถุงซิปล็อคตั้งได้ แพ็คละ 50 ใบ ขนาด 16x23 ซม.
  ถุงซิปล๊อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่น ขายแพ็คละ50ใบรายละเอียดสินค้าถุงซิปล็อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่นปากถุง มีซิปล็อคมีรอยบากที่ปากถุง สะดวกต่อการฉีกปากถุงวัสดุ: PE / PET / Plasticขนา...
  ราคาปกติ 120 บาท
  เหลือเพียง 115 บาท

 • ถุงซิปล็อคตั้งได้ แพ็คละ 50 ใบ ขนาด 17x24 ซม.
  ถุงซิปล๊อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่น ขายแพ็คละ50ใบ รายละเอียดสินค้า ถุงซิปล็อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่น ปากถุง มีซิปล็อคมีรอยบากที่ปากถุง สะดวกต่อการฉีกปากถุง วัสดุ: PE / PET / Plast...
  ราคาปกติ 125 บาท
  เหลือเพียง 120 บาท

 • ถุงซิปล็อคตั้งได้ แพ็คละ 50 ใบ ขนาด 18x26 ซม.
  ถุงซิปล๊อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่น ขายแพ็คละ50ใบรายละเอียดสินค้าถุงซิปล็อคตั้งได้ เนื้อพลาสติกขุ่นปากถุง มีซิปล็อคมีรอยบากที่ปากถุง สะดวกต่อการฉีกปากถุงวัสดุ: PE / PET / Plasticขนา...
  ราคาปกติ 125 บาท
  เหลือเพียง 130 บาท
Visitors: 377,239