เครื่องทำป๊อปคอร์น ครัวเรือน

เครื่องทำป๊อปคอร์น ครัวเรือน

ใช้สำหรับทำรับประทานภายในครอบครัว ร้านอาหาร หรือโรงแรม

วัสดุ Aluminum Alloy Food grade PP+PC

รับประทานได้ภายในสองนาที

ใช้ไฟ 220 V 50 Hz / 1200 W

ขนาดเครื่อง 12.3*18.5*26.8 cm