เวย์ผง : WHEY POWDER

เวย์ผง (WHEY POWDER) POLAND

คุณสมบัติของสินค้า
- ใช้ทดแทนนมผงชนิดเต็มมันเนยและหางนมผงได้บางส่วนในการทำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรีมและอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุน
- ช่วยให้สีเหลืองทองในผลิตภัณฑ์ขนมอบเช่น ขนมปัง ครัวซอง เป็นต้น
- ใช้เพื่อปรับเปอร์เซ็นต์ของแข็งในนมไม่รวมมันเนย (Milk Solid Non Fat) ใน
ไอศกรีม ทำให้ไอศกรีมมีเนื้อเรียบเนียน
- ช่วยเพิ่มความข้นหนืด ควบคุมการขึ้นฟูของไอศกรีม ควบคุมขนาดเกล็ด
น้ำแข็งในระหว่างการแช่แข็ง ให้มีขนาดเล็ก
- ช่วยให้ไอศกรีมละลายช้าลง
- ช่วยเพิ่มกลิ่นรสของนมในผลิตภัณฑ์

ปริมาณการใช้งาน : ใช้ 1 – 2 % ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด

การเก็บรักษา : ปิดถุงให้สนิทหลังเปิดใช้งาน เก็บอุณภูมิปกติ ปราศจากแสงแดด

#ผงเวย์ #นมผงชนิดเต็มมันเนยเวย์ #ไอศรีม #ขนมปัง #ครัวซอง #เวย์ผง #ขนมปัง #ครัวซอง #ไอศกรีม #icecream #เบเกอรี่ #-ข้นหนืด #ควบคุมการขึ้นฟู #ควบคุมเกล็ด #เพิ่มกลิ่น #รสนม #เวย์ผง #WHEYPOWDER 

 

250 กรัม       34 บาท

500 กรัม        61 บาท

 1 กิโลกรัม   118  บาท

 5 กิโลกรัม   590 บาท

10 กิโลกรัม 1140 บาท

20 กิโลกรัม 2280 บาท

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,396,644