เวย์ผง (WHEY POWDER) POLAND

เวย์ผง (WHEY POWDER) POLAND

คุณสมบัติของสินค้า
- ใช้ทดแทนนมผงชนิดเต็มมันเนยและหางนมผงได้บางส่วนในการทำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรีมและอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุน
- ช่วยให้สีเหลืองทองในผลิตภัณฑ์ขนมอบเช่น ขนมปัง ครัวซอง เป็นต้น
- ใช้เพื่อปรับเปอร์เซ็นต์ของแข็งในนมไม่รวมมันเนย (Milk Solid Non Fat) ใน
ไอศกรีม ทำให้ไอศกรีมมีเนื้อเรียบเนียน
- ช่วยเพิ่มความข้นหนืด ควบคุมการขึ้นฟูของไอศกรีม ควบคุมขนาดเกล็ด
น้ำแข็งในระหว่างการแช่แข็ง ให้มีขนาดเล็ก
- ช่วยให้ไอศกรีมละลายช้าลง
- ช่วยเพิ่มกลิ่นรสของนมในผลิตภัณฑ์

ปริมาณการใช้งาน : ใช้ 1 – 2 % ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด

การเก็บรักษา : ปิดถุงให้สนิทหลังเปิดใช้งาน เก็บอุณภูมิปกติ ปราศจากแสงแดด

อย. /FDA. 11-1-22548-1-0018

#ผงเวย์ #นมผงชนิดเต็มมันเนยเวย์ #ไอศรีม #ขนมปัง #ครัวซอง #เวย์ผง250 กรัม       29 บาท

500 กรัม        58 บาท

 1 กิโลกรัม   109 บาท

 5 กิโลกรัม   545 บาท

10 กิโลกรัม 1009 บาท

20 กิโลกรัม 2009 บาท