ซอสเนื้อย่าง

ซอสเนื้อย่าง

  • จำหน่ายซอสรสและกลิ่นเนื้อย่างซึ่งเป็นส่วนผสมอาหาร
  • เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่น
  • สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิด
  • มีรสชาติ30 %
  • มีกลิ่น 70 %
  • เป็นส่วนผสมหลักในการเพิ่มความหอมของรสชาติอาหาร  
  • ส่วนผสมเป็นน้ำ เข้ากับส่วนผสมได้ดี
  • อัตราส่วนในการผสม สินค้าหนัก 1 ก.ก. ใส่ซอสกลิ่น 1 - 3 กรัม สามารถใส่เพิ่มได้
  • ไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย
  • กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำระเงิน 250 มล.  250 บาท

1   กิโลกรัม 500 บาท

5  กิโลกรัม 2250 บาท

10 กิโลกรัม 4400 บาท

20 กิโลกรัม 8600 บาท