บัลลาสต์หลอดUV - ตู้ฆ่าเชื้อ

บัลลาสต์หลอดUV - ตู้ฆ่าเชื้อ

ใช้กับตู้ฆ่าเชื้อ หรือกับหลอดไฟที่สามารถใช้ด้วยกันได้

Visitors: 376,972