ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น : Seasoning sauce

ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น

จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร
เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่น
สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เมนูปลา เป็นต้น
เป็นส่วนผสมหลักในการเพิ่มความหอมของรสชาติอาหาร
ส่วนผสมเป็นน้ำ จึงสามารถผสมกับเนื้อได้ดี

อัตราส่วนในการผสม สินค้าหนัก 1 ก.ก. ใส่ซอสกลิ่นปลา 1 - 3 กรัม สามารถใส่เพิ่มได้
ไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย

กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำระเงิน

#ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น #ซอสกลิ่นปลา #ซอสรสปลา #ปลา #เมนูปลา 


 • #ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น #ซอสกลิ่นปลา #ซอสรสปลา #ปลา #เมนูปลา จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เมนูปลา เป็นต้น
  ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น บรรจุ 500 กรัม - 1 กิโลกรัม จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหารเป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่นสามารถนำไปเป็นส่วนผสม...
  เหลือเพียง 212 บาท

 • #ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น #ซอสกลิ่นปลา #ซอสรสปลา #ปลา #เมนูปลา จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เมนูปลา เป็นต้น
  ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น บรรจุ 500 กรัม - 1 กิโลกรัม จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหารเป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่นสามารถนำไปเป็นส่วนผสม...
  เหลือเพียง 409 บาท

 • #ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น #ซอสกลิ่นปลา #ซอสรสปลา #ปลา #เมนูปลา จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เมนูปลา เป็นต้น
  ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่นสามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ล...
  เหลือเพียง 2,045 บาท

 • #ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น #ซอสกลิ่นปลา #ซอสรสปลา #ปลา #เมนูปลา  จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เมนูปลา เป็นต้น
  ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่นสามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ล...
  เหลือเพียง 3,930 บาท

 • #ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น #ซอสกลิ่นปลา #ซอสรสปลา #ปลา #เมนูปลา จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เมนูปลา เป็นต้น
  ซอสรสและกลิ่นปลาเข้มข้น จำหน่ายซอสรสและกลิ่นปลาเป็นส่วนผสมอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่นสามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ล...
  เหลือเพียง 7,860 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ