กล่องสตาร์เดลต้าป้องกันไฟตก

กล่องสตาร์เดลต้า 

ช่วยลดกระแสการกระชากไฟ ตอนสตาร์ทเครื่อง

สำหรับเครื่องที่ใช้มอเตอร์จำนวนแรงม้าสูง

ช่วยบรรเทา การเกิดไฟตก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ