คลิปลวด 508

ลวดเบอร์508
1ลัง มี15กล่องเล็ก
1กล่องเล็กมี4,000ชิ้น
รุ่นยาวพิเศษ กว้าง 11.5 มม. ยาว14 มม. ขาหนา 2 มม.

เหมาะสำหรับเครื่องสีเงิน เครื่องที่ใช้ลวด 502  503  506  508 

ใช้ได้กับแบบรางคู่และรางเดี่ยว 

หากสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อได้


ราคาขายลังละ6,500บาท

กล่องละ480 บาท


เหลือเพียง
480 บาท
จำนวน: