สินค้ากลุ่มให้ความข้น ความหนืด และผงทำไอศกรีม

สินค้ากลุ่มให้ความข้นหนืด 

เช่น เจลาติน ผงวุ้น กัวร์กัม แซนแทนกัม ผงซีเอ็มซี สารทำให้ขุ่น คาราจีแนน เป็นต้น