สินค้ากลุ่มให้รสชาติ สารให้ความหวาน รสเปรี้ยว

สินค้ากลุ่มสารให้ความหวาน และมีรสเปรี้ยว

เช่น น้ำตาลอิริทรินอล Sweet100 ซูคราโรส ดีน้ำตาล น้ำตาลไอซิ่ง และกรดมะนาวโมโน