สินค้ากลุ่มกันรา กันบูด กันเสีย

สินค้ากลุ่มกันรา กันบูด

ใช้เพื่อถนอมอาหารให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น ผุ้ใช้ควรศึกษา คุณสมบัติ อัตราการใช้งาน

และ ใส่ใจในการตวงชั่งตามสูตร ป้องกันการใช้ที่เกินอัตราที่จะทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค

แบบฟอร์มติดต่อกลับ