อลูมิเนียมคลิป รุ่น U808 (1216:กล่อง) (ลูกคลิปลวด ลวดปิดปากถุง เชือกมัดไส้กรอก)

อลูมิเนียมคลิป รุ่น U808 (1216:กล่อง) (ลูกคลิปลวด ลวดปิดปากถุง เชือกมัดไส้กรอก)

ลวดคลิปขนาดใหญ่ 

กว้าง 1.9 ซม. ยาว 2 ซม. 

ขาลูกคลิปกว้าง 3 มม.

 

 

เหลือเพียง
750 บาท
จำนวน: