เกลือหิมาลัย แบบละเอียด ขนาด 1 กิโลกรัม

เกลือหิมาลายัน หรือเกลือหิมาลัยสีชมพู ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง

ทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลึกเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ

250 ล้านปีมาแล้ว จากนั้นเกิดการบีบอัดอย่างรุนแรง ทำให้เกิดโครงสร้าง

ผลึกสีชมพูที่สมบูรณ์ของเกลือธรรมชาติ มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย

ประเทศปากีสถาน

เกลือหิมาลัยเป็นเกลือที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสารปนเปื้อน

และไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า

84 ชนิด อาทิเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก เป็นต้น

จึงนับได้ว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดในโลก มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายมนุษย

ราคาปกติ
59 บาท
เหลือเพียง
55 บาท
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ