เกลือหิมาลายัน หรือเกลือหิมาลัยสีชมพู

เกลือหิมาลายัน หรือเกลือหิมาลัยสีชมพู ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง

ทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลึกเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ

250 ล้านปีมาแล้ว จากนั้นเกิดการบีบอัดอย่างรุนแรง ทำให้เกิดโครงสร้าง

ผลึกสีชมพูที่สมบูรณ์ของเกลือธรรมชาติ มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย

ประเทศปากีสถาน

เกลือหิมาลัยเป็นเกลือที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสารปนเปื้อน

และไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า

84 ชนิด อาทิเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก เป็นต้น

จึงนับได้ว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดในโลก มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายมนุษย


  • เกลือหิมาลัย แบบละเอียด
    เกลือหิมาลายัน หรือเกลือหิมาลัยสีชมพู ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลึกเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ250 ล้านปีมาแล้ว จากนั้นเกิดการบีบอัดอย่างรุน...

  • เกลือหิมาลัย แบบเกล็ด
    เกลือหิมาลายัน หรือเกลือหิมาลัยสีชมพู ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลึกเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ250 ล้านปีมาแล้ว จากนั้นเกิดการบีบอัดอย่างรุน...

  • เกลือหิมาลัย แบบหยาบ
Visitors: 1,396,644