สารกันราขนมเค้ก โซเดียมโปรปิโอเนต : Sodium Propionate

 • สารกันราขนมเค้ก  โซเดียมโปรปิโอเนต : Sodium Propionate

คุณสมบัติของสินค้า

 • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เช่น ราและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการ
 • เสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบต่าง ๆ
 • ไม่มีผลต่อยีสต์ที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นฟู
 • หากใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มี pH < 5.0 จะให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สูงสุด
 • โดยจะมีผลต่อผนังเซลล์และเอนไซม์ของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้
 • ไม่ทำปฏิกิริยากับผงฟูที่มีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น เค้ก คุ้กกี้ ปุยฝ้าย เป็นต้น เนื่องจากอยู่ในรูป
  ของเกลือโซเดียม
 • ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์

 ปริมาณการใช้งาน

 • ในผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก ใช้ 0.1 – 0.2 % ของน้ำหนักทั้งหมด
 • ในผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ใช้ไม่เกิน 0.3 % ของน้ำหนักทั้งหมด

#สารกันราขนมเค้ก #SodiumPropionate #โซเดียมโปรปิโอเนต


 • สารกันราขนมเค้ก 500 กรัม #สารกันราขนมเค้ก #SodiumPropionate #โซเดียมโปรปิโอเนต
  ชื่อ สารกันราขนมเค้ก Sodium Propionate (โซเดียมโปรปิโอเนต) คุณสมบัติของสินค้า ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เช่น ราและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการ เสื่อมเสียใ...
  ราคาปกติ 129 บาท
  เหลือเพียง 208 บาท

 • สารกันราขนมเค้ก 1 กิโลกรัม #สารกันราขนมเค้ก #SodiumPropionate #โซเดียมโปรปิโอเนต
  ชื่อสารกันราขนมเค้ก Sodium Propionate (โซเดียมโปรปิโอเนต)คุณสมบัติของสินค้าช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เช่น ราและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภั...
  ราคาปกติ 229 บาท
  เหลือเพียง 225 บาท
Visitors: 1,396,641