สารกันราขนมเค้ก โซเดียมโปรปิโอเนต : Sodium Propionate

สารกันราขนมเค้ก  โซเดียมโปรปิโอเนต : Sodium Propionate

คุณสมบัติของสินค้า

 • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เช่น ราและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการ
 • เสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบต่าง ๆ
 • ไม่มีผลต่อยีสต์ที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นฟู
 • หากใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มี pH < 5.0 จะให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สูงสุด
 • โดยจะมีผลต่อผนังเซลล์และเอนไซม์ของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้
 • ไม่ทำปฏิกิริยากับผงฟูที่มีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น เค้ก คุ้กกี้ ปุยฝ้าย เป็นต้น เนื่องจากอยู่ในรูป
  ของเกลือโซเดียม
 • ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์

 ปริมาณการใช้งาน

 • ในผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก ใช้ 0.1 – 0.2 % ของน้ำหนักทั้งหมด
 • ในผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ใช้ไม่เกิน 0.3 % ของน้ำหนักทั้งหมด

#สารกันราขนมเค้ก #SodiumPropionate #โซเดียมโปรปิโอเนต


 • สารกันราขนมเค้ก 500 กรัม #สารกันราขนมเค้ก #SodiumPropionate #โซเดียมโปรปิโอเนต
  สารกันราขนมเค้ก 500 กรัม ขายส่ง1กระสอบมี25กิโลกรัม หากสนใจซื้อยกกระสอบหรือปริมาณมากกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำระ...
  เหลือเพียง 129 บาท

 • สารกันราขนมเค้ก 1 กิโลกรัม #สารกันราขนมเค้ก #SodiumPropionate #โซเดียมโปรปิโอเนต
  สารกันราขนมเค้ก 1 กิโลกรัม ขายส่ง1กระสอบมี25กิโลกรัม หากสนใจซื้อยกกระสอบหรือปริมาณมากกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำร...
  เหลือเพียง 225 บาท
เพิ่มเพื่อน

 

โซเดียมโปรปิโอเนต (Sodium Propionate)

เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมีคือ C3H5NaO2 เป็นเกลือโซเดียมของกรดโปรปิโอเนอิก มีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ละลายน้ำได้ดี

โซเดียมโปรปิโอเนตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ทำหน้าที่เป็นสารกันรา ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด เช่น ราที่ทำให้เกิดโรคราดำในขนมเค้ก
 • ทำหน้าที่เป็นสารกันบูด ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

โซเดียมโปรปิโอเนตมักใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

 

ปริมาณการใช้โซเดียมโปรปิโอเนต

ในอาหารนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ โดยทั่วไปจะใช้ในปริมาณ 0.05-0.1% ของน้ำหนักอาหาร

โซเดียมโปรปิโอเนตเป็นสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมโปรปิโอเนตเกิน 0.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

 

ข้อควรระวังในการใช้โซเดียมโปรปิโอเนต

 • ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 0.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
 • ไม่ควรใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กเล็ก
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมโปรปิโอเนต

โดยสรุป โซเดียมโปรปิโอเนตเป็นสารเติมแต่งอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ