สารกันราขนมปัง แคลเซียมโปรปิโอเนต : Calcium Propionate

สารกันราขนมปัง แคลเซียมโปรปิโอเนต : Calcium Propionate

 • สารกันราขนมปัง แคลเซียมโปรปิโอเนต : Calcium Propionate 

คุณสมบัติของสินค้าสารกันราขนมปัง

 • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เช่น ราและแบคทีเรีย
 • ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบต่าง ๆ แต่ไม่มีผลต่อยีสต์ที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นฟู
 • หากใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มี pH < 5.0 จะให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สูงสุด
 • โดยจะมีผลต่อผนังเซลล์และเอนไซม์ของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้
 • ละลายได้ดีในน้ำ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ส่งผลกระทบต่อกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์        

ปริมาณการใช้งานสารกันราขนมปัง

 • ในผลิตภัณฑ์ขนมปังใช้ 0.1 – 0.2% ของน้ำหนักทั้งหมด
 • ในผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ใช้ไม่เกิน 0.3 % ของน้ำหนักทั้งหมด

#สารกันราขนมปัง #แคลเซียมโปรปิโอเนต # สารกันเสียขนมปัง #สารกันรา #สารกันเสีย #CalciumPropionate 


 • สารกันราขนมปัง 500 กรัม #สารกันราขนมปัง #แคลเซียมโปรปิโอเนต # สารกันเสียขนมปัง #สารกันรา #สารกันเสีย #CalciumPropionate
  สารกันราขนมปัง 500 กรัม ขายส่ง1กระสอบมี25กิโลกรัม หากสนใจซื้อยกกระสอบหรือปริมาณมากกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำระเง...
  เหลือเพียง 132 บาท

 • สารกันราขนมปัง 1 กิโลกรัม #สารกันราขนมปัง #แคลเซียมโปรปิโอเนต # สารกันเสียขนมปัง #สารกันรา #สารกันเสีย #CalciumPropionate
  สารกันราขนมปัง 1 กิโลกรัม ขายส่ง1กระสอบมี25กิโลกรัม หากสนใจซื้อยกกระสอบหรือปริมาณมากกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำระ...
  เหลือเพียง 254 บาท

แคลเซียมโปรปิโอเนต (Calcium Propionate)

เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมีคือ C3H5CaO2 เป็นเกลือแคลเซียมของกรดโปรปิโอเนอิก มีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ละลายน้ำได้ดี

แคลเซียมโปรปิโอเนตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ทำหน้าที่เป็นสารกันรา ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด เช่น ราที่ทำให้เกิดโรคราดำในขนมปัง
 • ทำหน้าที่เป็นสารกันบูด ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

 

แคลเซียมโปรปิโอเนตมักใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

เช่น ขนมปัง พาย พิซซ่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

 

ปริมาณการใช้แคลเซียมโปรปิโอเนต

ในอาหารนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ โดยทั่วไปจะใช้ในปริมาณ 0.1-0.2% ของน้ำหนักอาหาร

แคลเซียมโปรปิโอเนตเป็นสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าไม่ควรบริโภคแคลเซียมโปรปิโอเนตเกิน 0.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ข้อควรระวังในการใช้แคลเซียมโปรปิโอเนต

 • ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 0.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
 • ไม่ควรใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กเล็ก
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลเซียมโปรปิโอเนต

 

โดยสรุป แคลเซียมโปรปิโอเนต

เป็นสารเติมแต่งอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

ความแตกต่างระหว่างแคลเซียมโปรปิโอเนตกับโซเดียมโปรปิโอเนต

แคลเซียมโปรปิโอเนตและโซเดียมโปรปิโอเนตเป็นสารเติมแต่งอาหารที่มีสูตรทางเคมีเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ธาตุที่เป็นเกลือ แคลเซียมโปรปิโอเนตเป็นเกลือแคลเซียม ในขณะที่โซเดียมโปรปิโอเนตเป็นเกลือโซเดียม

แคลเซียมโปรปิโอเนตมีรสชาติที่ดีกว่าโซเดียมโปรปิโอเนต และช่วยให้ขนมปังมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แคลเซียมโปรปิโอเนตมีราคาแพงกว่าโซเดียมโปรปิโอเนต

ทั้งแคลเซียมโปรปิโอเนตและโซเดียมโปรปิโอเนตเป็นสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ