สารให้ความหวาน แซคคาริน ดีน้ำตาล : Sodium Saccharin

แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharin  

ข้อมูลสินค้า "แซคคาริน (Saccharin หรือ  sodium Saccharin) หรือที่คนไทยเรียกว่า ขัณฑสกร มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นที่เป็นสารสังเคราะห์ ถูกค้นพบและใช้ในอาหารมาควบคู่กันกับไซคลาเมต (cyclamate) ทนต่อความร้อน ละลายในน้ำได้ดี ขัณฑสกรให้ความหวาน (relative sweetness) มากกว่าน้ำตาลทราย (sucrose) ถึง 300-700 เท่า ใช้เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล (sugar substitute) ให้รสหวานจัด และติดลิ้น บางคนอาจรู้สึกได้รสขมด้วยถ้าใช้ในปริมาณมาก สารนี้ไม่ให้พลังงาน จึงเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในอาหารควบคุมน้ำหนักพลังงานต่ำ รวมทั้งในน้ำอัดลมและน้ำหวานต่างๆ แต่สำหรับในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้ขัณฑสกรในเครื่องดื่ม

 

คุณสมบัติทั่วไป

ทนต่อความร้อน/ละลายในน้ำได้ดี/หวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ 450 เท่า

 

ปัจจุบันมีการนำแซคคารินมาเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ในอาหารประเภทหมักดองกันอย่างแพร่หลาย ในปริมาณที่มาก รวมทั้งมีการใช้ในอาหารที่กระทรวงสาธารณสุข ห้ามใช้แซคคาริน เพราะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ เครื่องปรุงรส น้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว นม และผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่า ในประเทศแคนาดา ห้ามใช้แซคคารินในอาหาร เนื่องจากมีการทดลองพบว่า ก่อให้เกิดมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะในหนูทดลอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับพิษภัยของแซคคาริน เพราะปริมาณที่ทดลองในหนู เป็นปริมาณที่ใช้มากเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ สำหรับมนุษย์ อย่างไรก็ตามสำหรับในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้แซคคารินเป็นสารที่ให้ความหวาน แทนน้ำตาล ในเครื่องดื่มไดเอท สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคอ้วน รวมทั้งกำหนดประเภทอาหาร ลักษณะอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารที่ห้ามใช้แซคคาริน เนื่องจากเป็นสารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายไว้ด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่อยู่ในช่วงที่ต้องการพลังงานสูง

 

ฉะนั้น แซคคารินจึงเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ใช้เฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ต้องจำกัดปริมาณ น้ำตาลเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้กับอาหารทั่วไป

 

สำหรับด้านความปลอดภัยของการบริโภคขัณฑสกรยังเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการได้ถกเถียงกันมาร่วม 30 ปีแล้วเช่นเดียวกันกับไซคลาเมต (cyclamate) ที่ได้มีการทดลองพบว่า ขัณฑสกรสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ทดลอง (บางประเทศจึงได้ประกาศห้ามใช้สารนี้ผสมอาหาร)

 

วิธีเก็บรักษา : สามารถเก็บผลิตภัณฑ์แซคคารินในอุณหภูมิห้องที่เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ห้ามเก็บในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บผลิตภัณฑ์แซกคารินให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

 

ปริมาณการใช้ : ตั้งแต่ค.ศ. 2007 สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ใช้ตามปกติ ด้วยมีข้อพิสูจน์ว่าไม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ใน EU : ระดับสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ 80-100 มิลลิกรัม/ลิตร

**การได้รับขัณฑสกร 5-25 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน หรือรับประทานครั้งเดียว 100 กรัม อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง ซึมและชักได้ ในรายที่แพ้อาการผื่นผิวหนังร่วมด้วย**

 

ชื่อทางเคมีว่า : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide"

อัตราการใช้ "เป็นสารให้ความหวานในผลไม้หมักดอง ปริมาณที่แนะนำ  0.01% *** ระดับสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ 80-100 มิลลิกรัม/ลิตร

**การได้รับขัณฑสกร 5-25 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน หรือรับประทานครั้งเดียว 100 กรัม อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง ซึมและชักได้ ในรายที่แพ้อาการผื่นผิวหนังร่วมด้วย**"

วิธีใช้ สามารถละลายในน้ำได้ดี

การเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท ไม่มีความชื้นและแสงแดด ในอุณภมิห้องปกติ

Batch No. / FDA. 20062401 ORINGIN OF CHINA

#แซคคาริน #ดีน้ำตาล #SodiumSaccharin  

 


 • แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharin 100 กรัม #แซคคาริน #ดีน้ำตาล #SodiumSaccharin
  แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharin ข้อมูลสินค้า "แซคคาริน (Saccharin หรือ sodium Saccharin) หรือที่คนไทยเรียกว่า ขัณฑสกร มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นที่เป็นสารสังเคราะห์ ถูกค้นพ...
  เหลือเพียง 55 บาท

 • แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharin 500 กรัม#แซคคาริน #ดีน้ำตาล #SodiumSaccharin
  แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharin ข้อมูลสินค้า "แซคคาริน (Saccharin หรือ sodium Saccharin) หรือที่คนไทยเรียกว่า ขัณฑสกร มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นที่เป็นสารสังเคราะห์ ถูกค้นพ...
  เหลือเพียง 219 บาท

 • แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharin #แซคคาริน #ดีน้ำตาล #SodiumSaccharin
  แซคคาริน ดีน้ำตาล Sodium Saccharinข้อมูลสินค้า "แซคคาริน (Saccharin หรือ sodium Saccharin) หรือที่คนไทยเรียกว่า ขัณฑสกร มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นที่เป็นสารสังเคราะห์ ถูกค้นพบ...
  ราคาปกติ 590 บาท
  เหลือเพียง 438 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,397,782