หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)

หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder) 

ข้อมูลสินค้า "ทำจากหอมหัวใหญ่เพิ่มกลิ่นสังเคราะห์ ช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมของหอมหัวใหญ่

ทำให้อาหารมีรสชาติของหอมหัวใหญ่ยิ่งขึ้น"

อัตราการใช้ อัตราส่วนที่ใช้ แล้วแต่ความชอบ แล้วแต่สูตรของแต่ละบุคคล

วิธีใช้ ใส่ในส่วนผสมเมื่อต้องการผสมหรือตีส่วนผสมให้เข้ากัน

การเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท ไม่มีความชื้นและแสงแดด ในอุณภมิห้องปกติ

แหล่งที่มา  สินค้าในประเทศ /เครื่องเทศ 

#หอมหัวใหญ่ผง #หัวหอมใหญ่บด #หอมใหญ่บด #เครื่องเทศบด


 • หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)
  หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)ข้อมูลสินค้า "ทำจากหอมหัวใหญ่เพิ่มกลิ่นสังเคราะห์ ช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมของหอมหัวใหญ่ทำให้อาหารมีรสชาติของหอมหัวใหญ่ยิ่งขึ้น"อัตราการใช้ อัต...
  เหลือเพียง 0 บาท

 • หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)
  หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)ข้อมูลสินค้า "ทำจากหอมหัวใหญ่เพิ่มกลิ่นสังเคราะห์ ช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมของหอมหัวใหญ่ทำให้อาหารมีรสชาติของหอมหัวใหญ่ยิ่งขึ้น"อัตราการใช้ อัต...
  เหลือเพียง 147 บาท

 • หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)
  หอมหัวใหญ่ผง 100% (Onion Powder)ข้อมูลสินค้า "ทำจากหอมหัวใหญ่เพิ่มกลิ่นสังเคราะห์ ช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมของหอมหัวใหญ่ทำให้อาหารมีรสชาติของหอมหัวใหญ่ยิ่งขึ้น"อัตราการใช้ อัต...
  ราคาปกติ 390 บาท
  เหลือเพียง 265 บาท
Visitors: 1,396,640