หินลับใบมีดสำหรับเครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ

อะไหล่สำรอง หินลับมีดสำหรับเครื่องสไลด์เนื้อแบบอัดโนมัติ และแบบเซมิ ออโต้

ได้เฉพาะหินลับมีดเท่านั้น

หินลับมีดแบบออโต้ 

ขนาด 12 นิ้ว ราคา 110 บาท

ขนาด 10 นิ้ว ราคา 110 บาท


หินลับมีดแบบเซมิ ออโต้ 

ขนาด 12 นิ้ว ราคา 150 บาท

ขนาด 10 นิ้ว ราคา 150 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,398,503