หินลับใบมีดสำหรับเครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ

อะไหล่สำรอง หินลับมีดสำหรับเครื่องสไลด์เนื้อแบบอัดโนมัติ และแบบเซมิ ออโต้

ได้เฉพาะหินลับมีดเท่านั้น

หินลับมีดแบบออโต้ 

ขนาด 12 นิ้ว

ขนาด 10 นิ้ว 

 

หินลับมีดแบบเซมิ ออโต้ 

 

ขนาด 12 นิ้ว

ขนาด 10 นิ้ว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ