ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 32 ถาด

เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 32 ถาด

รายละเอียดของสินค้า

 • ขนาดตัวเครื่อง 59.6x42x146 เซนติเมตร
 • ขนาดชั้นวางสินค้า 40X40 เซนติเมตร
 • ระยะห่างระหว่างชั้น 3.5 เซนติเมตร
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส 201
 • ถาดวางสินค้าทำตากสแตนเลส 304
 • มี 32 ชั้นวาง
 • สามารถแยกใช้งานได้
 • อุณหภูมิที่ปรับได้ : 40-90
 • สามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 V
 • กำลังไฟฟ้า 2500 Kw
 • ใช้ได้ต่อเนื่อง 0 - 15 ชั่วโมง

เครื่องนี้ดีอย่างไร

 • ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิได้
 • ตัวเครื่องมีระบบตัดเมื่อมีอุณหภูมิสูงหรือลัดวงจร
 • มีกระจกด้านหน้าเพื่อสังเกตุสินค้า
 • ล้างทำความสะอาดง่าย
 • แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย
 
 
เหลือเพียง
17,900 บาท
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ตู้อบลมร้อนขนาดเล็ก 5 ชั้น
  ตู้อบลมร้อนขนาดเล็ก 5 ชั้น รายละเอียดของสินค้า ขนาด 28x28x32 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ทำจากวัสดุพลาสติก ABS ทนความร้อน ปลอดสาร BPA เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพ มี 5 ชั้น...
  เหลือเพียง 780 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 6 ถาด
  ตู้อบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 6 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาดเครื่อง :43.5x29.5x30 เซนติเมตร ขนาดถาด:29x29 เซนติเมตร ขนาดช่องในถาดวางสินค้า : 6x6 มิลิเมตร ระยะความสูงถาด : 2.8 เซนต...
  เหลือเพียง 3,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 10 ถาด
  เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 10 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาดเครื่อง : 42x52x38 เซนติเมตร ขนาดถาด: 40x40 เซนติเมตร ขนาดช่องในถาดวางสินค้า : 8x8 มิลิเมตร ระยะความสูงถาด : 2.9 เ...
  เหลือเพียง 6,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 16 ถาด
  เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 16 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาดตัวเครื่อง 55x42x60 เซนติเมตร ขนาดถาดวางสินค้า 40X40 เซนติเมตร ขนาดช่องในถาดวางสินค้า : 8x8 มิลิเมตร ระยะห่างระหว่...
  เหลือเพียง 8,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนแบบหมุน 10 ชั้น
  ตู้อบลมร้อน แบบหมุน 10 ชั้น รายละเอียดของสินค้า ขนาด 40x40x107 เซนติเมตร น้ำหนัก 33 กิโลกรัม ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส อุณหภูมิที่ปรับได้ : 30-90 กำลังไฟฟ้า : 1.5 Kw สามารถตั้งเวลาแ...
  เหลือเพียง 16,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนแบบหมุน 16 ชั้น
  เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 16 ชั้น หมุนได้ รายละเอียดของสินค้า ขนาดตัวเครื่อง 45x42x74 เซนติเมตร ขนาดชั้นวางสินค้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 37 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างชั้น 3.5 เซนต...
  ราคาปกติ 17,900 บาท
  เหลือเพียง 14,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 30 ถาด
  ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 30 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาด: 57x46x136 เซนติเมตร ขนาดถาด:40x38 เซนติเมตร วันดุ :สแตนเลส 304 มี 30 ชั้นวาง ระยะห่างชั้น 42 มิลลิเมตร อุณหภูมิที่ปรับได้ : ...

 • ตู้อบลมร้อน 5 ถาด แบบอุตสาหกรรม
  ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 5 ถาด / 6 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาด 80x65x93 เซนติเมตร ขนาดถาด 50x60 เซนติเมตร ความกว้างของช่องในถาด 12x12 มิลลิเมตร น้ำหนัก 57 กิโลกรัม ตัวเครื่องทำ...
  ราคาปกติ 25,000 บาท
  เหลือเพียง 19,000 บาท

 • ตู้อบลมร้อน 10 ถาด แบบอุตสาหกรรม
  ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 10 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาด 80x65x165 เซนติเมตร ขนาดถาด 56x58.5 เซนติเมตร ความกว้างของช่องในถาด 12x12 มิลลิเมตร ระยะความสูงถาด : 8.5 เซนติเมตร น้ำหน...
  ราคาปกติ 35,000 บาท
  เหลือเพียง 32,000 บาท

 • ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 20 ถาด
  ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 20 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาด 95x66x166 เซนติเมตร น้ำหนัก 140 กิโลกรัม ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส อุณหภูมิที่ปรับได้ : 35-90 กำลังไฟฟ้า 4 Kw สามารถตั้งเวล...

 • ตู้อบลมร้อน 40 ถาด
  ตู้อบลมร้อน 40 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาด 95x73x164 เซนติเมตร ขนาดถาด 39.5x48.5 เซนติเมตร ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส อุณหภูมิที่ปรับได้ : 35-90 กำลังไฟฟ้า 4 Kw สามารถตั้งเวลาและอุณ...
  ราคาปกติ 65,000 บาท
  เหลือเพียง 59,000 บาท

 • NEW ตู้อบลมร้อน32 ถาดแบบโต๊ะเคาเตอร์
  ตู้อบลมร้อน32 ถาดแบบโต๊ะเคาเตอร์ รายละเอียดของสินค้า ขนาดเครื่อง :95x61x80 เซนติเมตร ขนาดถาด:38x40 เซนติเมตร วันดุ :สแตนเลส 304 มี 32 ชั้นวาง อุณหภูมิที่ปรับได้ : 33 - 90 ระยะเวล...

 • ตู้อบลมร้อน 24 ถาด
  ตู้อบลมร้อน 24 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาด 80x77x145 เซนติเมตร ขนาดถาด 67x67x4 เซนติเมตร ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส 201 ถาดวางสินค้าทำตากสแตนเลส 304 มี 24 ชั้นวาง ระยะห่างต่อชั้น 50...
  ราคาปกติ 52,000 บาท
  เหลือเพียง 45,000 บาท

 • NEW ตู้อบลมร้อน 80 ถาด
  ตู้อบลมร้อน 80 ถาด รายละเอียดของสินค้า ขนาดเครื่อง :93.5x53.5x167 เซนติเมตร ขนาดถาด:38x40 เซนติเมตร ระยะห่างของชั้น : 3.5 เซนติเมตร วันดุ :สแตนเลส 304 มี 80 ชั้นวาง อุณหภูมิที่ปร...

 • NEW ตู้อบลมร้อน แบบราวแขวน
  ตู้อบลมร้อน แบบราวแขวน รายละเอียดของสินค้า ขนาดเครื่อง :44.5x63x172 เซนติเมตร วันดุ :สแตนเลส 304 อุณหภูมิที่ปรับได้ : 35 - 90 ใช้ไฟฟ้า 220 V 50Hz กำลังไฟฟ้า 4100 w เครื่องนี้ดีอ...

 • ตู้อบลมร้อนแบบมีรถเข็น
  ตู้อบลมร้อน แบบมีรถเข็น รายละเอียดของสินค้า ขนาด: 230x220x200 เซนติเมตร วัสดุ :สแตนเลส อุณหภูมิที่ปรับได้ : 50 - 140 ใช้ไฟฟ้า 380 V กำลังไฟฟ้า 30KW ใส่ถาดได้สูงสุด 96 ถาด ใส่สินค...