ตู้อบลมร้อน ตู้อบแห้ง ไล่น้ำ ไล่น้ำมัน

ตู้อบลมร้อน ตู้อบแห้ง ไล่น้ำ ไล่น้ำมัน
 

ใช้แทนการตากแดด ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ออกจากตัวสินค้า ทำสินค้าให้แห้ง 

มักจะใช้ใน ชา กาแฟ เนื้อแดดเดียว ปลาแดดเดียว ผักอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น


 • ตู้อบลมร้อนขนาดเล็ก 5 ชั้น
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อนขนาดเล็ก 5 ชั้น ใช้สำหรับ ใช้แทนการตากแดด สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพร พืชผักใบเขียว อบแห้งอาหารได้ทุกชนิด อบแห้งเนื้อสัตว์ ปลาแดดเดียว สามารถถนอมอาหารไว้...
  เหลือเพียง 780 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 6 ถาด
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 6 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผล...
  เหลือเพียง 3,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 10 ถาด
  ชื่อสินค้า เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 10 ถาด ใช้สำหรับ ใช้แทนการตากแดด สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพร พืชผักใบเขียว อบแห้งอาหารได้ทุกชนิด อบแห้งเนื้อสัตว์ ปลาแดดเดียว สามาร...
  เหลือเพียง 6,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 16 ถาด
  ชื่อสินค้า เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 16 ถาด ใช้สำหรับ ใช้แทนการตากแดด สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพร พืชผักใบเขียว อบแห้งอาหารได้ทุกชนิด อบแห้งเนื้อสัตว์ ปลาแดดเดียว สามารถถ...
  เหลือเพียง 8,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนแบบหมุน 10 ชั้น
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน แบบหมุน 10 ชั้น ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม้แห้ง...
  เหลือเพียง 16,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนแบบหมุน 16 ชั้น
  ชื่อสินค้า เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 16 ชั้น หมุนได้ ใช้สำหรับ ใช้แทนการตากแดด สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพร พืชผักใบเขียว อบแห้งอาหารได้ทุกชนิด อบแห้งเนื้อสัตว์ ปลาแดดเดีย...
  ราคาปกติ 17,900 บาท
  เหลือเพียง 14,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 30 ถาด
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 30 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม้แห้ง...

 • ตู้อบลมร้อนครัวเรือน 32 ถาด
  ชื่อสินค้า เครื่องอบลมร้อนขนาดครัวเรือน แบบ 32 ถาด ใช้สำหรับ ใช้แทนการตากแดด สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพร พืชผักใบเขียว อบแห้งอาหารได้ทุกชนิด อบแห้งเนื้อสัตว์ ปลาแดดเดียว สามารถถ...
  เหลือเพียง 17,900 บาท

 • ตู้อบลมร้อน 5 ถาด แบบอุตสาหกรรม
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 5 ถาด / 6 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรั...
  ราคาปกติ 25,000 บาท
  เหลือเพียง 19,000 บาท

 • ตู้อบลมร้อน 10 ถาด แบบอุตสาหกรรม
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 10 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม...
  ราคาปกติ 35,000 บาท
  เหลือเพียง 32,000 บาท

 • ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 20 ถาด
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน แบบอุตสาหกรรม 20 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม...

 • ตู้อบลมร้อน 24 ถาด
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน 24 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพ...
  ราคาปกติ 52,000 บาท
  เหลือเพียง 45,000 บาท

 • ตู้อบลมร้อน 40 ถาด
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน 40 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพ...
  ราคาปกติ 65,000 บาท
  เหลือเพียง 59,000 บาท

 • NEW ตู้อบลมร้อน32 ถาดแบบโต๊ะเคาเตอร์
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน32 ถาดแบบโต๊ะเคาเตอร์ ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม...

 • NEW ตู้อบลมร้อน 80 ถาด
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน 80 ถาด ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม้แห้ง อบสมุนไพ...

 • NEW ตู้อบลมร้อน แบบราวแขวน
  ชื่อสินค้าตู้อบลมร้อน แบบราวแขวนใช้สำหรับตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดดตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้าเหมาะสำหรับอบลมร้อนสินค้าที่สา...

 • ตู้อบลมร้อนแบบมีรถเข็น
  ชื่อสินค้า ตู้อบลมร้อน แบบมีรถเข็น ใช้สำหรับ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อน ใช้แทนการตากแดด ตู้อบลมร้อน เครื่องอบลมร้อนใช้ไล่น้ำ ไล่ความชื้น ไล่น้ำมันในสินค้า สำหรับอบผลไม้แห้ง อบส...

จำหน่าย อะไหล่บริการ

เพื่อการสั่งซื้อในการใช้งานได้ตรงกับรุ่นที่ใช้

รบกวนลูกค้าแอดไลน์เพื่อสอบถามสินค้าก่อนการสั่งซื้อ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ตู้นึ่งใช้ทำอาหารให้สุก นึ่งหมูยอ ข้าว ซาลาเปา www.ptkss.com
  ตู้นึ่งแบบแก๊ส แบบไฟฟ้า และแบบไฟฟ้าไมโครคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้และประสิทธิภาพ ไอน้ำไฟฟ้าและไอน้ำที่ได้รับการผลิต มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรและสถาบัน เช่น เหมืองแร่ หน...

 • ตู้อบฆ่าเชื้อ 988 ลิตร
  ตู้อบฆ่าเชื้อ หลากหลายขนาด ใช้สำหรับ ฆ่าเชื้อถ้วย จาน สำหรับใส่อาหาร ฆ่าเชื้อในอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ฆ่าเชื้อในเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ
Visitors: 1,396,644