เครื่องบรรจุสินค้า ข้าว น้ำจิ้ม

เครื่องบรรจุชั่งน้ำหนักสินค้า

มีหลายแบบหลายขนาด สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ครับ


 • เครื่องชั่งบรรจุสินค้า 10 - 100 กรัม
  ชื่อสินค้า เครื่องบรรจุสินค้า 10 - 100 กรัม ใช้สำหรับ ชั่ง ตวงสินค้าให้มีน้ำหนักเท่าๆ กัน แพ็คสินค้าให้มีน้ำหนักตามต้องการได้ แพ็คข้าว ธัญพืช สมุนไพร ต่างๆ เหมาะกับ ใช้ในโรงงา...
  ราคาปกติ 12,622 บาท
  เหลือเพียง 6,900 บาท

 • เครื่องบรรจุสินค้า 10 - 999 กรัม
  ชื่อสินค้า เครื่องบรรจุสินค้า เครื่องแพ็คสินค้า ใช้สำหรับ ชั่ง ตวงสินค้าให้มีน้ำหนักเท่าๆ กัน แพ็คสินค้าให้มีน้ำหนักตามต้องการได้ แพ็คข้าว ธัญพืช สมุนไพร ต่างๆ เหมาะกับ ใช้ในโ...
  ราคาปกติ 18,900 บาท
  เหลือเพียง 15,900 บาท

 • เครื่องบรรจุน้ำจิ้ม ซอส 50 - 500 มิลลิลิตร
  ชื่อสินค้า เครื่องบรรจุน้ำจิ้ม ซอส 50 - 500 มิลลิลิตร ใช้สำหรับ ชั่ง ตวงสินค้าให้มีน้ำหนักเท่าๆ กัน แพ็คสินค้าให้มีน้ำหนักตามต้องการได้ แพ็คน้ำจิ้ม ซอส หรือสินค้าที่มีลักษณะเหนี...

 • เครื่องบรรจุน้ำจิ้ม ซอส 50 - 500 มิลลิลิตร
  ชื่อสินค้าเครื่องบรรจุน้ำจิ้ม ซอส 50 - 500 มิลลิลิตรใช้สำหรับชั่ง ตวงสินค้าให้มีน้ำหนักเท่าๆ กันแพ็คสินค้าให้มีน้ำหนักตามต้องการได้แพ็คน้ำจิ้ม ซอส หรือสินค้าที่มีลักษณะเหนียวข้นเหม...

 • เครื่องบรรจุแป้ง ผงละเอียด
  เครื่องบรรจุแป้ง ผงละเอียด ใช้ในการบรรจุ ชั่งน้ำหนัก แป้ง หรือผงที่มีความละเอียด ป้องกันการฝุ่นกระจายได้ดี ลัษณะการทำงาน ปล่อยผง จากการกำหนดน้ำหนัก ลงในภาชนะที่รองรับ มีความเร็วใน...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,398,504