ผงลูกชิ้นกรอบ ผงทอดกรอบ ผงกรอบ

ผงกรอบ (ไม่ใช่บอแรกซ์ และไม่มีสารบอแรกซ์ในผงผสมอาหารตามประกาศของ อย.)

ช่วยเพิ่มความกรอบ ช่วยให้มีความกรอบเพิ่มขึ้น เนื้อแน่น สามารถใช้ในลูกชิ้น, หมูยอ ได้

สามารถนำไปใส่อาหารทอดกรอบได้ทุกชนิดโดยเฉพาะทำลูกชิ้นปลาจะช่วยเรื่องการคืนตัวเป็นอย่างดีทำให้ลูกชิ้นกรอบนาน

ปริมาณการใช้ : 0.1-0.3%

ใช้สำหรับ : การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้น หมูยอ 

อายุการใช้งาน : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

การจัดเก็บรักษา : เก็บในที่เย็นและแห้งในภาชนะที่ปิดสนิท

#ผงกรอบ #กรอบ #ลูกชิ้นปลา #หมูยอ #ลูกชิ้น #กรอบแน่น 


 • #ผงกรอบ #กรอบ #ลูกชิ้นปลา #หมูยอ #ลูกชิ้น #กรอบแน่น ผงกรอบ (ไม่ใช่บอแรกซ์ และไม่มีสารบอแรกซ์ในผงผสมอาหารตามประกาศของ อย.) ช่วยเพิ่มความกรอบ ช่วยให้มีความกรอบเพิ่มขึ้น เนื้อแน่น สามารถใช้ในลูกชิ้น, หมูยอ ได้
  ผงกรอบ (ไม่ใช่บอแรกซ์ และไม่มีสารบอแรกซ์ในผงผสมอาหารตามประกาศของ อย.) ช่วยเพิ่มความกรอบ ช่วยให้มีความกรอบเพิ่มขึ้น เนื้อแน่น สามารถใช้ในลูกชิ้น, หมูยอ ได้ สามารถนำไปใส่อาหารทอดกรอบ...
  เหลือเพียง 190 บาท

 • #ผงกรอบ #กรอบ #ลูกชิ้นปลา #หมูยอ #ลูกชิ้น #กรอบแน่น ผงกรอบ (ไม่ใช่บอแรกซ์ และไม่มีสารบอแรกซ์ในผงผสมอาหารตามประกาศของ อย.) ช่วยเพิ่มความกรอบ ช่วยให้มีความกรอบเพิ่มขึ้น เนื้อแน่น สามารถใช้ในลูกชิ้น, หมูยอ ได้
  ผงกรอบ (ไม่ใช่บอแรกซ์ และไม่มีสารบอแรกซ์ในผงผสมอาหารตามประกาศของ อย.) ช่วยเพิ่มความกรอบ ช่วยให้มีความกรอบเพิ่มขึ้น เนื้อแน่น สามารถใช้ในลูกชิ้น, หมูยอ ได้ สามารถนำไปใส่อาหารทอดกรอบ...
  เหลือเพียง 1,830 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,397,782