สปริงดันเนื้อ เครื่องสไลด์เนื้อ

สปริงดันเนื้อ เครื่องสไลด์เนื้อ

สปริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17.2 มิลิเมตร

ยาว 350 มิลลิเมตร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 286,176