วิธีการทำลูกชิ้นแบบใช้เครื่องจักร

วิธีทำลูกชิ้นแบบใช้เครื่องจักร

เครื่องจักรที่ต้องเตรียม

  • เครื่องบดเนื้อ
  • เครื่องสับผสม
  • เครื่องปั้นลูกชิ้น
  • เครื่องซีลสำหรับแพ็ค
  • ถาดต้มลูกชิ้น
  • ถาดพักลูกชิ้น

วิธีการทำ

  • บดเนื้อพร้อมมัน หรือเนื้อล้วน เพื่อใช้ในการสับผสม (เครื่องที่เห็นสามารถบดเนื้อแช่แข็งได้ เพียงหั่นเป็นชิ้นให้พอดีกับรูบด)

  • ลักษณะเนื้อที่ได้

นำเนื้อเข้าเครื่องสับผสม (สามารถใช้ได้ทั้งแบบถังและกะทะ)

เติมผงผสมอาหารต่างๆตามสูตร และน้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็น ให้เนื้อเย็นตลอดเวลา

สับผสมจนเนื้อที่ได้มีลักษณะข้นเหนียว (อิมัลชั่น)

เตรียมน้ำร้อนไส่ถาดต้มลูกชิ้นหรือหม้อใบใหญ่ๆ (อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส)

เทเนื้อใส่เครื่องปั้นลูกชิ้น

เปิดเครื่องเพื่อปั้นลูกชิ้น

รอจนลูกชิ้นสุก ลูกชิ้นจะลอยขึ้น

ให้นำไปพักให้เย็นลงหรือผึ่งลมในถาดพักลูกชิ้น ก่อนนำไปบรรจุสำหรับจำหน่าย

การบรรจุสามารถบรรจุได้หลายแบบ เช่นแพ็คสูญญากาศหรือแพ็คเป็นถุง

 สินค้าพร้อมบรรจุเพื่อจำหน่าย

แนะนำอุปกรณ์ใช้เพื่อทำกินทำขาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,242