วิธีทำหมูยอแบบใช้เครื่องจักร

วิธีทำหมูยอแบบใช้เครื่องจักร

เครื่องจักรที่ต้องเตรียม

  • เครื่องบดเนื้อ
  • เครื่องสับผสม
  • เครื่องอัดไส้กรอก
  • เครื่องคลิปลวด
  • ตู้นึ่งหรือหม้อต้ม

วิธีการทำ

  • บดเนื้อพร้อมมัน หรือเนื้อล้วน เพื่อใช้ในการสับผสม (เครื่องที่เห็นสามารถบดเนื้อแช่แข็งได้ เพียงหั่นเป็นชิ้นให้พอดีกับรูบด)

  • ลักษณะเนื้อที่ได้

นำเนื้อเข้าเครื่องสับผสม (สามารถใช้ได้ทั้งแบบถังและกะทะ)

เติมผงผสมอาหารต่างๆตามสูตร และน้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็น ให้เนื้อเย็นตลอดเวลา

สับผสมจนเนื้อที่ได้มีลักษณะข้นเหนียว (อิมัลชั่น)

นำเนื้อที่ได้ไปใส่ในเครื่องอัดไส้กรอก

เตรียมใส้พลาสติกใส่ในท่ออัดไส้กรอก

อัดหมูยอออก (สามารถอัดยาวหรือแบ่งเป็นเมตรๆ ได้)

นำไปคลิปลวดเพื่อแบ่งเป็นท่อนๆ

เมื่อได้เป็นท่อนๆ แล้ว นำไปนึ่งหรือต้ม (ต้มในน้ำอุณหภูมิ70-80 องศา น้ำห้ามเดือด) 

เมื่อนึ่งเสร็จแล้วควรพักให้เย็น ไม่ควรน็อคน้ำแข็งหรือแช่เย็น เพราะจะทำให้เหี่ยวหรือแห้งได้

 สินค้าพร้อมบรรจุเพื่อจำหน่าย

แนะนำอุปกรณ์ใช้เพื่อทำกินทำขาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,751