เครื่องบดยา บดธัญพืช บดถั่ว

เครื่องบดยา,บดธัญพืช,บดถั่ว-พาทำกินPTKss

 • เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 300 กรัม-พาทำกิน PTkss
  1,990.00 ฿
 • เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 400 กรัม-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 500 กรัม-พาทำกิน PTKss
  3,500.00 ฿
 • เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 800 กรัม-พาทำกิน PTkss
  3,800.00 ฿
 • เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 1000 กรัม-พาทำกิน PTKss
  4,200.00 ฿
 • เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 1500 กรัม-พาทำกิน PTKss
  4,600.00 ฿
 • เครื่องบดสมุนไพร-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

เครื่องบดเนื้อแบบไฟฟ้า-พาทำกินPTKss

 • เครื่องบดเนื้อ โครงเปลือย เบอร์ 52-พาทำกิน PTKss
  12,600.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ โครงเปลือย เบอร์ 42-พาทำกิน PTKss
  8,600.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ โครงเปลือย เบอร์ 32-พาทำกิน PTKss
  5,600.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ แบบไฟฟ้าครัวเรือน-พาทำกิน PTKss
  1,390.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อมัลติฟังก์ชั่น-พาทำกิน PTKss
  6,600.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ C12A-พาทำกิน PTKss
  7,800.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ C22A-พาทำกิน PTKss
  9,900.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ C32A-พาทำกิน PTKss
  25,000.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ C32B-พาทำกิน PTKss
  25,500.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ 3 In 1 เบอร์ 22-พาทำกิน PTKss
  13,900.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ 3 In 1 เบอร์ 12-พาทำกิน PTKss
  8,900.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ TK-42-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ TK-52-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ TK-52 รุ่น 2-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ ZB120II-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อ ZB130-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿

เครื่องบดเนื้อแบบมือหมุน-พาทำกินPTKss

 • เครื่องบดเนื้ออเนกประสงค์-พาทำกิน PTKss
  290.00 ฿
 • เครื่องบดแบบมือหมุน เบอร์ 12-พาทำกิน PTKss
  490.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อแบบมือหมุน เบอร์ 22-พาทำกิน PTKss
  790.00 ฿
 • เครื่องบดเนื้อแบบมือหมุน เบอร์ 32-พาทำกิน PTKss
  990.00 ฿

เครื่องสับแบบครัวเรือน-พาทำกินPTKss

 • เครื่องบดสับผสมครัวเรือน 12 กิโลกรัม-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดสับผสมครัวเรือน 6 กิโลกรัม-พาทำกิน PTKss
  0.00 ฿
 • เครื่องบดสับผสมครัวเรือน 3 กิโลกรัม-พาทำกิน PTKss
  339.00 ฿
 • เครื่องบดสับผสมครัวเรือน 2 กิโลกรัม-พาทำกิน PTkss
  319.00 ฿
 • เครื่องสับกระเทียม ผัก พริก ไฟฟ้าตัวเล็ก-พาทำกิน PTKss
  99.00 ฿

สินค้ากลุ่ม เครื่องจักรแปรรูปอาหาร