ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น : Seasoning sauce

ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น

  • จำหน่ายซอสรสและกลิ่นเนื้อหมูซึ่งเป็นส่วนผสมอาหาร
  • เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่น
  • สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น ขนมจีบ  เป็นต้น
  • เป็นส่วนผสมหลักในการเพิ่มความหอมของรสชาติอาหาร  
  • ส่วนผสมเป็นน้ำ จึงสามารถผสมกับเนื้อได้ดี
  • อัตราส่วนในการผสม สินค้าหนัก 1 ก.ก. ใส่ผงกลิ่นหมู 1 - 3กรัม สามารถใส่เพิ่มได้
  • ไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย
  • กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งให้ตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ และรอยืนยันยอดก่อนชำระเงิน 

 #ซอสรสหมู #ซอสกลิ่นหมู #ซอสหมู #ซอสรสและกลิ่นหมู #ซอสเข้มข้น #เพิ่มกลิ่น #เพิ่มรส #อร่อย

 


 •  #ซอสรสหมู #ซอสกลิ่นหมู #ซอสหมู #ซอสรสและกลิ่นหมู #ซอสเข้มข้น #เพิ่มกลิ่น #เพิ่มรส #อร่อยซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น เป็นซอสที่ทำให้สินค้าเกิดรสชาติและกลิ่นของหมูเหมาะสำหรับใส่ในอาหารที่ต้องการให้มีกลิ่นและรสหมูเพิ่มขึ้น
  ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น จำหน่ายซอสรสและกลิ่นเนื้อหมูซึ่งเป็นส่วนผสมอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่น สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช...
  ราคาปกติ 229 บาท
  เหลือเพียง 205 บาท

 • #ซอสรสหมู #ซอสกลิ่นหมู #ซอสหมู #ซอสรสและกลิ่นหมู #ซอสเข้มข้น #เพิ่มกลิ่น #เพิ่มรส #อร่อย ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น เป็นซอสที่ทำให้สินค้าเกิดรสชาติและกลิ่นของหมูเหมาะสำหรับใส่ในอาหารที่ต้องการให้มีกลิ่นและรสหมูเพิ่มขึ้น
  ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น จำหน่ายซอสรสและกลิ่นเนื้อหมูซึ่งเป็นส่วนผสมอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่น สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช...
  เหลือเพียง 394 บาท

 • ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น ปลีกและส่ง #ซอสรสหมู #ซอสกลิ่นหมู #ซอสหมู #ซอสรสและกลิ่นหมู #ซอสเข้มข้น #เพิ่มกลิ่น #เพิ่มรส #อร่อย
  ซอสรสและกลิ่นหมูเข้มข้น จำหน่ายซอสรสและกลิ่นเนื้อหมูซึ่งเป็นส่วนผสมอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่นที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มกลิ่น สามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารหลายชนิดเช...
  เหลือเพียง 1,970 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,396,642