ภาชนะที่ใช้สำหรับตวง

เครื่องมือที่ใช้ในการตวง

    ถัง ใช้ตวงสิ่งของที่มีปริมาตรมากๆ เช่น ข้าวเปลือก 5 ถัง
  ลิตร เป็นเครื่อตวงของแห้ง ใช้ตวงสิ่งของที่มีปริมาตรตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป เช่น ถั่วเขียว 2 ลิตร ข้าวสาร 3 ลิตร
  ช้อนตวง มีหลายขนาด จัดเป็นชุด 4 – 6 ชิ้น ได้แก่ 1 ช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร) ครึ่งช้อนชา และหนึ่งในสี่ของช้อนชา ใช้ตวงได้ทั้งของเหลงและของแห้ง
  ถ้วยตวง ตวงได้ทั้งของแห้งและของเหลว ถ้วยตวงชนิดนี้ทำเป็นชุด ประกอบด้วย 4 ชิ้น ได้แก่ 1 ถ้วยตวง ครึ่งถ้วยตวง หนึ่งในสามของถ้วยตวง และหนึ่งในสี่ของถ้วยตวง
  กระบอกตวง มีหลายขนาด ตั้งแต่ 5 มิลลิลิตรขึ้นไป ใช้ตวงของเหลว มักใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี เนื่องจากมีความเที่ยงตรงมากกว่าเครื่องตวงชนิดอื่นๆ

 
**** ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาอ่าน หรือเยี่ยมชมถ้าชอบกดถูกใจ แชร์ หรือ ติดตามเพจ ให้ด้วยนะคะ****

แนะนำอุปกรณ์ใช้เพื่อทำกินทำขาย