พาไปดู สูตรเคล็ดลับความสำเร็จ

"พาทำกิน พาทำขาย ทำกินได้ ทำขายรวย"
แนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำอาหาร สูตรการใช้ผงผสมอาหาร
รวมถึงการใช้เครื่องจักร วัสดุและ อุปกรณ์ เพื่อการประกอบอาชีพ
โดยไม่ได้คิดมูลค่าใดและไม่ได้รับสอนโดยตรงแต่สามารถ

ให้คำแนะนำตามความรู้และประสบการณ์ที่พอมี

เพื่อเผยแพร่ ความรู้ในการนำไปประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หรือองค์กร

ภายใต้อุดมคติ "แชร์ความรู้และร่วมแบ่งปัน เพื่อสังคมที่ดี"

Visitors: 377,245