นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ www.ptkss.com

ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายนี้กำหนดวิธีการที่เว็บไซต์ของเราเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีธนาคาร 1.2 เว็บไซต์ www.ptkss.com

เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อ: * ลูกค้าสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ * ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า * ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูล

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เว็บไซต์ www.ptkss.com  

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อ: * ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า * จัดส่งสินค้า * ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า * พัฒนาและปรับปรุงบริการ * วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เว็บไซต์ www.ptkss.com

จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้น:

* กรณีได้รับความยินยอมจากลูกค้า

* กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

* กรณีเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

 

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

4.1 เว็บไซต์ www.ptkss.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุม 4.2 ลูกค้าสามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อเว็บไซต์ www.ptkss.com

 

5. คุกกี้

เว็บไซต์ www.ptkss.com  

ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์

 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เว็บไซต์ www.ptkss.com 

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7. การติดต่อ

หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเว็บไซต์ www.ptkss.com

 

หมายเหตุ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567

 

คำสำคัญ

  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
  • คุกกี้
  • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  • การติดต่อ